METİLSALİSİLAT Nedir?

METİLSALİSİLAT kelimesi ilk harfi M ve son harfi T olan bir kelimedir. Başında m sonunda t olan kelimenin birinci baş harfi m , ikinci harfi e , üçüncü harfi t , dördüncü harfi i , beşinci harfi l , altıncı harfi s , yedinci harfi a , sekizinci harfi l , dokuzuncu harfi i , onuncu harfi s , onbirinci harfi i , onikinci harfi l , onüçüncü harfi a , ondördüncü harfi t şeklindedir. Başı m sonu t olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

METİLSALİSİLAT anlamı

İrrite edici olmayan ve deriye sürülerek kullanılan salisilik asit türevi ilaç.

METİLSALİSİLAT hakkında bilgiler

METİLSALİSİLAT ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük