METİLAMFETAMİN Nedir?

METİLAMFETAMİN kelimesi ilk harfi M ve son harfi N olan bir kelimedir. Başında m sonunda n olan kelimenin birinci baş harfi m , ikinci harfi e , üçüncü harfi t , dördüncü harfi i , beşinci harfi l , altıncı harfi a , yedinci harfi m , sekizinci harfi f , dokuzuncu harfi e , onuncu harfi t , onbirinci harfi a , onikinci harfi m , onüçüncü harfi i , ondördüncü harfi n şeklindedir. Başı m sonu n olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

METİLAMFETAMİN anlamı

Alfa-uyarıcı ilaçlar grubunda amfetamin türevi ilaç.

METİLAMFETAMİN hakkında bilgiler

METİLAMFETAMİN ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük