METAPROTEİNLER Nedir?

METAPROTEİNLER kelimesi ilk harfi M ve son harfi R olan bir kelimedir. Başında m sonunda r olan kelimenin birinci baş harfi m , ikinci harfi e , üçüncü harfi t , dördüncü harfi a , beşinci harfi p , altıncı harfi r , yedinci harfi o , sekizinci harfi t , dokuzuncu harfi e , onuncu harfi i , onbirinci harfi n , onikinci harfi l , onüçüncü harfi e , ondördüncü harfi r şeklindedir. Başı m sonu r olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

METAPROTEİNLER anlamı

İnfraproteinler proteinlerin su ile parçalanmala ürünleri.

METAPROTEİNLER hakkında bilgiler

METAPROTEİNLER ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük