METAPOPÜLASYON Nedir?

METAPOPÜLASYON kelimesi ilk harfi M ve son harfi N olan bir kelimedir. Başında m sonunda n olan kelimenin birinci baş harfi m , ikinci harfi e , üçüncü harfi t , dördüncü harfi a , beşinci harfi p , altıncı harfi o , yedinci harfi p , sekizinci harfi ü , dokuzuncu harfi l , onuncu harfi a , onbirinci harfi s , onikinci harfi y , onüçüncü harfi o , ondördüncü harfi n şeklindedir. Başı m sonu n olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

METAPOPÜLASYON anlamı

Belirli bir ekosistemdeki konak türlerinin bireyleri içerisindeki paraziter türlerin infrapopülasyonlarının tamamını ifade eden terim.

METAPOPÜLASYON hakkında bilgiler

METAPOPÜLASYON ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük