METALYAPIBİLİM Nedir?

METALYAPIBİLİM kelimesi ilk harfi M ve son harfi M olan bir kelimedir. Başında m sonunda m olan kelimenin birinci baş harfi m , ikinci harfi e , üçüncü harfi t , dördüncü harfi a , beşinci harfi l , altıncı harfi y , yedinci harfi a , sekizinci harfi p , dokuzuncu harfi ı , onuncu harfi b , onbirinci harfi i , onikinci harfi l , onüçüncü harfi i , ondördüncü harfi m şeklindedir. Başı m sonu m olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

METALYAPIBİLİM anlamı

Metallerin içyapılarını, gözetleç, x-ışınları ya da mekanik deneyler yoluyla inceleyen, araştıran metabilim kolu.

METALYAPIBİLİM hakkında bilgiler

METALYAPIBİLİM ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük