METAKRİPTOZOİT Nedir?

METAKRİPTOZOİT kelimesi ilk harfi M ve son harfi T olan bir kelimedir. Başında m sonunda t olan kelimenin birinci baş harfi m , ikinci harfi e , üçüncü harfi t , dördüncü harfi a , beşinci harfi k , altıncı harfi r , yedinci harfi i , sekizinci harfi p , dokuzuncu harfi t , onuncu harfi o , onbirinci harfi z , onikinci harfi o , onüçüncü harfi i , ondördüncü harfi t şeklindedir. Başı m sonu t olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

METAKRİPTOZOİT anlamı

Kriptozoitten gelişen merezoit.

METAKRİPTOZOİT hakkında bilgiler

METAKRİPTOZOİT ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük