METAKLORTİAZİD Nedir?

METAKLORTİAZİD kelimesi ilk harfi M ve son harfi D olan bir kelimedir. Başında m sonunda d olan kelimenin birinci baş harfi m , ikinci harfi e , üçüncü harfi t , dördüncü harfi a , beşinci harfi k , altıncı harfi l , yedinci harfi o , sekizinci harfi r , dokuzuncu harfi t , onuncu harfi i , onbirinci harfi a , onikinci harfi z , onüçüncü harfi i , ondördüncü harfi d şeklindedir. Başı m sonu d olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

METAKLORTİAZİD anlamı

Tiyazit grubu işetici bir ilaç.

METAKLORTİAZİD hakkında bilgiler

METAKLORTİAZİD ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük