METAFİZİKÇİLİK Nedir?

METAFİZİKÇİLİK kelimesi ilk harfi M ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında m sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi m , ikinci harfi e , üçüncü harfi t , dördüncü harfi a , beşinci harfi f , altıncı harfi i , yedinci harfi z , sekizinci harfi i , dokuzuncu harfi k , onuncu harfi ç , onbirinci harfi i , onikinci harfi l , onüçüncü harfi i , ondördüncü harfi k şeklindedir. Başı m sonu k olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

METAFİZİKÇİLİK anlamı

Metafizikçinin işi veya mesleği.

METAFİZİKÇİLİK hakkında bilgiler

METAFİZİKÇİLİK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük