MESULİYETSİZLİK Nedir?

MESULİYETSİZLİK kelimesi ilk harfi M ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında m sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi m , ikinci harfi e , üçüncü harfi s , dördüncü harfi u , beşinci harfi l , altıncı harfi i , yedinci harfi y , sekizinci harfi e , dokuzuncu harfi t , onuncu harfi s , onbirinci harfi i , onikinci harfi z , onüçüncü harfi l , ondördüncü harfi i , onbeşinci harfi k şeklindedir. Başı m sonu k olan 15 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

MESULİYETSİZLİK anlamı

Sorumsuzluk.

MESULİYETSİZLİK hakkında bilgiler

MESULİYETSİZLİK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük