MESULİYETSİZCE Nedir?

MESULİYETSİZCE kelimesi ilk harfi M ve son harfi E olan bir kelimedir. Başında m sonunda e olan kelimenin birinci baş harfi m , ikinci harfi e , üçüncü harfi s , dördüncü harfi u , beşinci harfi l , altıncı harfi i , yedinci harfi y , sekizinci harfi e , dokuzuncu harfi t , onuncu harfi s , onbirinci harfi i , onikinci harfi z , onüçüncü harfi c , ondördüncü harfi e şeklindedir. Başı m sonu e olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

MESULİYETSİZCE anlamı

Mesuliyetsiz bir biçimde.

MESULİYETSİZCE hakkında bilgiler

MESULİYETSİZCE ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük