MESTİKLEMEK Nedir?

MESTİKLEMEK kelimesi ilk harfi M ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında m sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi m , ikinci harfi e , üçüncü harfi s , dördüncü harfi t , beşinci harfi i , altıncı harfi k , yedinci harfi l , sekizinci harfi e , dokuzuncu harfi m , onuncu harfi e , onbirinci harfi k şeklindedir. Başı m sonu k olan 11 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

MESTİKLEMEK anlamı

Masaj yapmak.

MESTİKLEMEK hakkında bilgiler

MESTİKLEMEK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük