MEROANENSEFALİ Nedir?

MEROANENSEFALİ kelimesi ilk harfi M ve son harfi İ olan bir kelimedir. Başında m sonunda i olan kelimenin birinci baş harfi m , ikinci harfi e , üçüncü harfi r , dördüncü harfi o , beşinci harfi a , altıncı harfi n , yedinci harfi e , sekizinci harfi n , dokuzuncu harfi s , onuncu harfi e , onbirinci harfi f , onikinci harfi a , onüçüncü harfi l , ondördüncü harfi i şeklindedir. Başı m sonu i olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

MEROANENSEFALİ anlamı

Beynin bir bölümünün doğuştan yokluğu.

MEROANENSEFALİ hakkında bilgiler

MEROANENSEFALİ ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük