MERMERLEŞTİRME Nedir?

MERMERLEŞTİRME kelimesi ilk harfi M ve son harfi E olan bir kelimedir. Başında m sonunda e olan kelimenin birinci baş harfi m , ikinci harfi e , üçüncü harfi r , dördüncü harfi m , beşinci harfi e , altıncı harfi r , yedinci harfi l , sekizinci harfi e , dokuzuncu harfi ş , onuncu harfi t , onbirinci harfi i , onikinci harfi r , onüçüncü harfi m , ondördüncü harfi e şeklindedir. Başı m sonu e olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

MERMERLEŞTİRME anlamı

Mermerleştirmek işi.

MERMERLEŞTİRME hakkında bilgiler

MERMERLEŞTİRME ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük