MERKEZKARAKALE Nedir?

MERKEZKARAKALE kelimesi ilk harfi M ve son harfi E olan bir kelimedir. Başında m sonunda e olan kelimenin birinci baş harfi m , ikinci harfi e , üçüncü harfi r , dördüncü harfi k , beşinci harfi e , altıncı harfi z , yedinci harfi k , sekizinci harfi a , dokuzuncu harfi r , onuncu harfi a , onbirinci harfi k , onikinci harfi a , onüçüncü harfi l , ondördüncü harfi e şeklindedir. Başı m sonu e olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

MERKEZKARAKALE anlamı

Kars şehrinde, merkez belediyesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.

MERKEZKARAKALE hakkında bilgiler

MERKEZKARAKALE ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük