MERKEZCİLİK Nedir?

MERKEZCİLİK kelimesi ilk harfi M ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında m sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi m , ikinci harfi e , üçüncü harfi r , dördüncü harfi k , beşinci harfi e , altıncı harfi z , yedinci harfi c , sekizinci harfi i , dokuzuncu harfi l , onuncu harfi i , onbirinci harfi k şeklindedir. Başı m sonu k olan 11 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

MERKEZCİLİK anlamı

Merkeziyetçilik.

MERKEZCİLİK hakkında bilgiler

MERKEZCİLİK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük