MERHAMETSİZLİK Nedir?

MERHAMETSİZLİK kelimesi ilk harfi M ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında m sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi m , ikinci harfi e , üçüncü harfi r , dördüncü harfi h , beşinci harfi a , altıncı harfi m , yedinci harfi e , sekizinci harfi t , dokuzuncu harfi s , onuncu harfi i , onbirinci harfi z , onikinci harfi l , onüçüncü harfi i , ondördüncü harfi k şeklindedir. Başı m sonu k olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

MERHAMETSİZLİK anlamı

Acımama durumu, katı yüreklilik, katı kalplilik, taş yüreklilik, taş kalplilik, kalpsizlik.

MERHAMETSİZLİK hakkında bilgiler

MERHAMETSİZLİK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük