MERHAMETSİZCESİNE Nedir?

MERHAMETSİZCESİNE kelimesi ilk harfi M ve son harfi E olan bir kelimedir. Başında m sonunda e olan kelimenin birinci baş harfi m , ikinci harfi e , üçüncü harfi r , dördüncü harfi h , beşinci harfi a , altıncı harfi m , yedinci harfi e , sekizinci harfi t , dokuzuncu harfi s , onuncu harfi i , onbirinci harfi z , onikinci harfi c , onüçüncü harfi e , ondördüncü harfi s , onbeşinci harfi i , onaltıncı harfi n , onyedinci harfi e şeklindedir. Başı m sonu e olan 17 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

MERHAMETSİZCESİNE anlamı

Merhametsizce.

MERHAMETSİZCESİNE hakkında bilgiler

MERHAMETSİZCESİNE ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük