MERDİVENKOVASI Nedir?

MERDİVENKOVASI kelimesi ilk harfi M ve son harfi I olan bir kelimedir. Başında m sonunda ı olan kelimenin birinci baş harfi m , ikinci harfi e , üçüncü harfi r , dördüncü harfi d , beşinci harfi i , altıncı harfi v , yedinci harfi e , sekizinci harfi n , dokuzuncu harfi k , onuncu harfi o , onbirinci harfi v , onikinci harfi a , onüçüncü harfi s , ondördüncü harfi ı şeklindedir. Başı m sonu ı olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

MERDİVENKOVASI anlamı

Dönerek çıkılan merdivenlerde yukarıdan aşağıya bakıldığında ortada görülen boşluk.

MERDİVENKOVASI hakkında bilgiler

MERDİVENKOVASI ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük