MERCİMEKTAŞI Nedir?

MERCİMEKTAŞI kelimesi ilk harfi M ve son harfi I olan bir kelimedir. Başında m sonunda ı olan kelimenin birinci baş harfi m , ikinci harfi e , üçüncü harfi r , dördüncü harfi c , beşinci harfi i , altıncı harfi m , yedinci harfi e , sekizinci harfi k , dokuzuncu harfi t , onuncu harfi a , onbirinci harfi ş , onikinci harfi ı şeklindedir. Başı m sonu ı olan 12 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

MERCİMEKTAŞI anlamı

İçinde nümülit fosilleri çok olan taş.

MERCİMEKTAŞI hakkında bilgiler

MERCİMEKTAŞI ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük