MERCİMEKGÖBEĞİ Nedir?

MERCİMEKGÖBEĞİ kelimesi ilk harfi M ve son harfi İ olan bir kelimedir. Başında m sonunda i olan kelimenin birinci baş harfi m , ikinci harfi e , üçüncü harfi r , dördüncü harfi c , beşinci harfi i , altıncı harfi m , yedinci harfi e , sekizinci harfi k , dokuzuncu harfi g , onuncu harfi ö , onbirinci harfi b , onikinci harfi e , onüçüncü harfi ğ , ondördüncü harfi i şeklindedir. Başı m sonu i olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

MERCİMEKGÖBEĞİ anlamı

Dışbükey.

MERCİMEKGÖBEĞİ hakkında bilgiler

MERCİMEKGÖBEĞİ ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük