MERAKLANDIRMAK Nedir?

MERAKLANDIRMAK kelimesi ilk harfi M ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında m sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi m , ikinci harfi e , üçüncü harfi r , dördüncü harfi a , beşinci harfi k , altıncı harfi l , yedinci harfi a , sekizinci harfi n , dokuzuncu harfi d , onuncu harfi ı , onbirinci harfi r , onikinci harfi m , onüçüncü harfi a , ondördüncü harfi k şeklindedir. Başı m sonu k olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

MERAKLANDIRMAK anlamı

Meraklanmasına yol açmak, kaygılandırmak, tasalandırmak.

MERAKLANDIRMAK hakkında bilgiler

MERAKLANDIRMAK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük