MENİNGOMİYELİTİS Nedir?

MENİNGOMİYELİTİS kelimesi ilk harfi M ve son harfi S olan bir kelimedir. Başında m sonunda s olan kelimenin birinci baş harfi m , ikinci harfi e , üçüncü harfi n , dördüncü harfi i , beşinci harfi n , altıncı harfi g , yedinci harfi o , sekizinci harfi m , dokuzuncu harfi i , onuncu harfi y , onbirinci harfi e , onikinci harfi l , onüçüncü harfi i , ondördüncü harfi t , onbeşinci harfi i , onaltıncı harfi s şeklindedir. Başı m sonu s olan 16 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

MENİNGOMİYELİTİS anlamı

Omurilik ve omurilik zarlarının bir aradaki yangısı.

MENİNGOMİYELİTİS hakkında bilgiler

MENİNGOMİYELİTİS ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük