MENİNGOENSEFALİT Nedir?

MENİNGOENSEFALİT kelimesi ilk harfi M ve son harfi T olan bir kelimedir. Başında m sonunda t olan kelimenin birinci baş harfi m , ikinci harfi e , üçüncü harfi n , dördüncü harfi i , beşinci harfi n , altıncı harfi g , yedinci harfi o , sekizinci harfi e , dokuzuncu harfi n , onuncu harfi s , onbirinci harfi e , onikinci harfi f , onüçüncü harfi a , ondördüncü harfi l , onbeşinci harfi i , onaltıncı harfi t şeklindedir. Başı m sonu t olan 16 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

MENİNGOENSEFALİT anlamı

Beynin ve beyin zarlarının iltihaplanması.

MENİNGOENSEFALİT hakkında bilgiler

MENİNGOENSEFALİT ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük