MENAFİİUMUMİYE Nedir?

MENAFİİUMUMİYE kelimesi ilk harfi M ve son harfi E olan bir kelimedir. Başında m sonunda e olan kelimenin birinci baş harfi m , ikinci harfi e , üçüncü harfi n , dördüncü harfi a , beşinci harfi f , altıncı harfi i , yedinci harfi i , sekizinci harfi u , dokuzuncu harfi m , onuncu harfi u , onbirinci harfi m , onikinci harfi i , onüçüncü harfi y , ondördüncü harfi e şeklindedir. Başı m sonu e olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

MENAFİİUMUMİYE anlamı

Kamu yararı.

MENAFİİUMUMİYE hakkında bilgiler

MENAFİİUMUMİYE ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük