MEMLEKETSİZLİK Nedir?

MEMLEKETSİZLİK kelimesi ilk harfi M ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında m sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi m , ikinci harfi e , üçüncü harfi m , dördüncü harfi l , beşinci harfi e , altıncı harfi k , yedinci harfi e , sekizinci harfi t , dokuzuncu harfi s , onuncu harfi i , onbirinci harfi z , onikinci harfi l , onüçüncü harfi i , ondördüncü harfi k şeklindedir. Başı m sonu k olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

MEMLEKETSİZLİK anlamı

Memleketsiz olma durumu.

MEMLEKETSİZLİK hakkında bilgiler

MEMLEKETSİZLİK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük