MELEZLEŞTİRMEK Nedir?

MELEZLEŞTİRMEK kelimesi ilk harfi M ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında m sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi m , ikinci harfi e , üçüncü harfi l , dördüncü harfi e , beşinci harfi z , altıncı harfi l , yedinci harfi e , sekizinci harfi ş , dokuzuncu harfi t , onuncu harfi i , onbirinci harfi r , onikinci harfi m , onüçüncü harfi e , ondördüncü harfi k şeklindedir. Başı m sonu k olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

MELEZLEŞTİRMEK anlamı

Melez duruma getirmek.

MELEZLEŞTİRMEK hakkında bilgiler

MELEZLEŞTİRMEK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük