MELANEFİDROZİS Nedir?

MELANEFİDROZİS kelimesi ilk harfi M ve son harfi S olan bir kelimedir. Başında m sonunda s olan kelimenin birinci baş harfi m , ikinci harfi e , üçüncü harfi l , dördüncü harfi a , beşinci harfi n , altıncı harfi e , yedinci harfi f , sekizinci harfi i , dokuzuncu harfi d , onuncu harfi r , onbirinci harfi o , onikinci harfi z , onüçüncü harfi i , ondördüncü harfi s şeklindedir. Başı m sonu s olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

MELANEFİDROZİS anlamı

Siyah ter çıkarma.

MELANEFİDROZİS hakkında bilgiler

MELANEFİDROZİS ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük