MEKANORESEPTÖR Nedir?

MEKANORESEPTÖR kelimesi ilk harfi M ve son harfi R olan bir kelimedir. Başında m sonunda r olan kelimenin birinci baş harfi m , ikinci harfi e , üçüncü harfi k , dördüncü harfi a , beşinci harfi n , altıncı harfi o , yedinci harfi r , sekizinci harfi e , dokuzuncu harfi s , onuncu harfi e , onbirinci harfi p , onikinci harfi t , onüçüncü harfi ö , ondördüncü harfi r şeklindedir. Başı m sonu r olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

MEKANORESEPTÖR anlamı

Temas, basınç, yer çekimi gibi mekanik uyartılara duyarlı özel duygu alıcı.

MEKANORESEPTÖR hakkında bilgiler

MEKANORESEPTÖR ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük