MEKANİKLEŞTİRİCİ Nedir?

MEKANİKLEŞTİRİCİ kelimesi ilk harfi M ve son harfi İ olan bir kelimedir. Başında m sonunda i olan kelimenin birinci baş harfi m , ikinci harfi e , üçüncü harfi k , dördüncü harfi a , beşinci harfi n , altıncı harfi i , yedinci harfi k , sekizinci harfi l , dokuzuncu harfi e , onuncu harfi ş , onbirinci harfi t , onikinci harfi i , onüçüncü harfi r , ondördüncü harfi i , onbeşinci harfi c , onaltıncı harfi i şeklindedir. Başı m sonu i olan 16 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

MEKANİKLEŞTİRİCİ anlamı

Mekanikleştiricilik kuramını benimseyen.

MEKANİKLEŞTİRİCİ hakkında bilgiler

MEKANİKLEŞTİRİCİ ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük