MEİSTERDÖNGÜSÜ Nedir?

MEİSTERDÖNGÜSÜ kelimesi ilk harfi M ve son harfi Ü olan bir kelimedir. Başında m sonunda ü olan kelimenin birinci baş harfi m , ikinci harfi e , üçüncü harfi i , dördüncü harfi s , beşinci harfi t , altıncı harfi e , yedinci harfi r , sekizinci harfi d , dokuzuncu harfi ö , onuncu harfi n , onbirinci harfi g , onikinci harfi ü , onüçüncü harfi s , ondördüncü harfi ü şeklindedir. Başı m sonu ü olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

MEİSTERDÖNGÜSÜ anlamı

İnce bağırsak hücrelerinde zara bağlı bir enzim olan gama-glutamil transferazın ve hücre içindeki glutatyonun katıldığı imino asitler dışındaki bütün amino asitlerin taşınmasını sağlayan bir etkin taşıma sistemi, gama-glutamil döngüsü.

MEİSTERDÖNGÜSÜ hakkında bilgiler

MEİSTERDÖNGÜSÜ ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük