MEHMETBEYOBASI Nedir?

MEHMETBEYOBASI kelimesi ilk harfi M ve son harfi I olan bir kelimedir. Başında m sonunda ı olan kelimenin birinci baş harfi m , ikinci harfi e , üçüncü harfi h , dördüncü harfi m , beşinci harfi e , altıncı harfi t , yedinci harfi b , sekizinci harfi e , dokuzuncu harfi y , onuncu harfi o , onbirinci harfi b , onikinci harfi a , onüçüncü harfi s , ondördüncü harfi ı şeklindedir. Başı m sonu ı olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

MEHMETBEYOBASI anlamı

Kırıkkale ili, Balışeyh ilçesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.

MEHMETBEYOBASI hakkında bilgiler

MEHMETBEYOBASI ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük