MEGASPOROGENEZ Nedir?

MEGASPOROGENEZ kelimesi ilk harfi M ve son harfi Z olan bir kelimedir. Başında m sonunda z olan kelimenin birinci baş harfi m , ikinci harfi e , üçüncü harfi g , dördüncü harfi a , beşinci harfi s , altıncı harfi p , yedinci harfi o , sekizinci harfi r , dokuzuncu harfi o , onuncu harfi g , onbirinci harfi e , onikinci harfi n , onüçüncü harfi e , ondördüncü harfi z şeklindedir. Başı m sonu z olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

MEGASPOROGENEZ anlamı

Megaspor ana hücresinin mayoz bölünmeler sonucu tetrat haploit megasporları oluşturması. Makrosporogenez. Megaspor ana hücresinin mayoz bölünmeler sonucu tetrat haploit megasporları oluşturması. Makrosporogenez, sporangiyum. Makrosporangiyum.

MEGASPOROGENEZ hakkında bilgiler

MEGASPOROGENEZ ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük