MEDULLOBLASTOM Nedir?

MEDULLOBLASTOM kelimesi ilk harfi M ve son harfi M olan bir kelimedir. Başında m sonunda m olan kelimenin birinci baş harfi m , ikinci harfi e , üçüncü harfi d , dördüncü harfi u , beşinci harfi l , altıncı harfi l , yedinci harfi o , sekizinci harfi b , dokuzuncu harfi l , onuncu harfi a , onbirinci harfi s , onikinci harfi t , onüçüncü harfi o , ondördüncü harfi m şeklindedir. Başı m sonu m olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

MEDULLOBLASTOM anlamı

Beyinciğin granüler tabakasının primitif hücrelerinden köken alan, hızlı gelişen, kötücül, havuç görünümündeki tümör hücreleriyle belirgin, buzağı ve köpek eniklerinde görülen nöroektodermal tümör, beyincik nöroblastomu.

MEDULLOBLASTOM hakkında bilgiler

MEDULLOBLASTOM ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük