MEDİYASTİNİTİS Nedir?

MEDİYASTİNİTİS kelimesi ilk harfi M ve son harfi S olan bir kelimedir. Başında m sonunda s olan kelimenin birinci baş harfi m , ikinci harfi e , üçüncü harfi d , dördüncü harfi i , beşinci harfi y , altıncı harfi a , yedinci harfi s , sekizinci harfi t , dokuzuncu harfi i , onuncu harfi n , onbirinci harfi i , onikinci harfi t , onüçüncü harfi i , ondördüncü harfi s şeklindedir. Başı m sonu s olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

MEDİYASTİNİTİS anlamı

Mediyastinum yangısı.

MEDİYASTİNİTİS hakkında bilgiler

MEDİYASTİNİTİS ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük