MEDENİYETÇİLİK Nedir?

MEDENİYETÇİLİK kelimesi ilk harfi M ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında m sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi m , ikinci harfi e , üçüncü harfi d , dördüncü harfi e , beşinci harfi n , altıncı harfi i , yedinci harfi y , sekizinci harfi e , dokuzuncu harfi t , onuncu harfi ç , onbirinci harfi i , onikinci harfi l , onüçüncü harfi i , ondördüncü harfi k şeklindedir. Başı m sonu k olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

MEDENİYETÇİLİK anlamı

Medeniyet yanlısı olma durumu.

MEDENİYETÇİLİK hakkında bilgiler

MEDENİYETÇİLİK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük