MEDENİLEŞTİRMEK Nedir?

MEDENİLEŞTİRMEK kelimesi ilk harfi M ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında m sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi m , ikinci harfi e , üçüncü harfi d , dördüncü harfi e , beşinci harfi n , altıncı harfi i , yedinci harfi l , sekizinci harfi e , dokuzuncu harfi ş , onuncu harfi t , onbirinci harfi i , onikinci harfi r , onüçüncü harfi m , ondördüncü harfi e , onbeşinci harfi k şeklindedir. Başı m sonu k olan 15 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

MEDENİLEŞTİRMEK anlamı

Uygarlaştırmak.

MEDENİLEŞTİRMEK hakkında bilgiler

MEDENİLEŞTİRMEK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük