MEDENİLEŞTİRME Nedir?

MEDENİLEŞTİRME kelimesi ilk harfi M ve son harfi E olan bir kelimedir. Başında m sonunda e olan kelimenin birinci baş harfi m , ikinci harfi e , üçüncü harfi d , dördüncü harfi e , beşinci harfi n , altıncı harfi i , yedinci harfi l , sekizinci harfi e , dokuzuncu harfi ş , onuncu harfi t , onbirinci harfi i , onikinci harfi r , onüçüncü harfi m , ondördüncü harfi e şeklindedir. Başı m sonu e olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

MEDENİLEŞTİRME anlamı

Uygarlaştırma.

MEDENİLEŞTİRME hakkında bilgiler

MEDENİLEŞTİRME ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük