MECKELDİVERTİKÜLÜ Nedir?

MECKELDİVERTİKÜLÜ kelimesi ilk harfi M ve son harfi Ü olan bir kelimedir. Başında m sonunda ü olan kelimenin birinci baş harfi m , ikinci harfi e , üçüncü harfi c , dördüncü harfi k , beşinci harfi e , altıncı harfi l , yedinci harfi d , sekizinci harfi i , dokuzuncu harfi v , onuncu harfi e , onbirinci harfi r , onikinci harfi t , onüçüncü harfi i , ondördüncü harfi k , onbeşinci harfi ü , onaltıncı harfi l , onyedinci harfi ü şeklindedir. Başı m sonu ü olan 17 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

MECKELDİVERTİKÜLÜ anlamı

Embriyo gelişiminde ince bağırsağın orta bölgesindeki vitellus kesesi artıklarından oluşan duktus vitellinus içerisindeki kalıntılar.

MECKELDİVERTİKÜLÜ hakkında bilgiler

MECKELDİVERTİKÜLÜ ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük