Sonu ME ile biten 17 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "me" olan 17 harfli toplam 56 adet kelime bulundu. Sonu me ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında me olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde me olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ÇABUKLAŞTIRABİLME

Çabuklaştırabilmek işi.

SABİTLEŞTİREBİLME

Sabitleştirebilmek işi.

KESİNLEŞTİREBİLME

Kesinleştirebilmek işi.

GENELLEŞTİREBİLME

Genelleştirebilmek işi.

BİÇİMLENDİREBİLME

Biçimlendirebilmek işi.

KÜLTÜRSÜZLEŞTİRME

Kültürsüzleştirmek işi.

YAKINLAŞTIRABİLME

Yakınlaştırabilmek işi.

GÖREVLENDİREBİLME

Görevlendirebilmek işi.

KRİSTALLENDİRİLME

Kristallendirilmek işi.

DALGALANDIRABİLME

Dalgalandırabilmek işi.

ANLAMLANDIRABİLME

Anlamlandırabilmek işi.

EVRENSELLEŞEBİLME

Evrenselleşebilmek işi.

EVCİLLEŞTİREBİLME

Evcilleştirebilmek işi.

BELGELENDİREBİLME

Belgelendirebilmek işi.

DERİNLEŞTİREBİLME

Derinleştirebilmek işi.

DEĞERSİZLEŞEBİLME

Değersizleşebilmek işi.

BİRLEŞTİRİLEBİLME

Birleştirilebilmek işi.

COŞKULANDIRABİLME

Coşkulandırabilmek işi.

AHMAKLAŞTIRABİLME

Ahmaklaştırabilmek işi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük