ME ile başlayan 7 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "me" olan, 7 harfli toplam 324 adet kelime bulunmaktadır. me ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu me ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde me olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

MERHABA

Selam. (me'rhaba:) "Geniş ve mamur yere geldiniz, rahat ediniz, günaydın, hoş geldiniz" anlamlarında bir esenleşme veya selamlaşma sözü.

MEZBATA

Mezbele, çöplük.

MEĞRİSE

Oysaki.

MENFEET

Menfaat.

MEGARON

(Mimarlık) Önünde bir giriş bölümü, içinde yalnız bir odası, odanın ortasında da ocak bulunan taştan Yunan konutu. Bütün Yunan mimarlığına örnek olan ev biçimi. a. bk. tapınak. Ege bölgesinde, temeli taştan ve üstü kerpiç ile tahtadan yapılmış en eski ev tipi.

MERAKLI

Her şeyi anlamak ve bilmek isteyen, araştırıcı, mütecessis. Bir şeye çok düşkün olan, sürekli onunla uğraşan. Kaygılı. Kendisini ilgilendirmeyen bir konuda bilgi sahibi olmaya çalışan (kimse).

MENEFŞE

Menekşe.

METAZOA

Çok hücreliler.

MENGİŞE

Menteşe.

MERKEZİ

Merkezde olan, merkezi oluşturan.

MESEDEK

Kalın direk, mertek.

METEHAN

Hükümdar olan Mete.

MELÖTRE

Ağır kokulu bir çeşit yabanıl anason.

MEKİRİP

Mikrop, pislik.

MEHFEZE

Arapça kökenli müfreze: müfreze.

MENEVUT

Küçük hasır.

MEVZUAT

Bir ülkede yürürlükte olan yasa, tüzük, yönetmelik vb.nin bütünü. Sandık, çuval, teneke gibi içine ticaret malı konulan koyacaklar.

MECİBUR

Yükümlü.

MENZURE

Adanmış, söz verilmiş. Adak olarak belirtilmiş.

MEZBEHE

Arapça kökenli mezbaha: mezbaha.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük