ME ile başlayan 4 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "me" olan, 4 harfli toplam 49 adet kelime bulunmaktadır. me ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu me ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde me olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

MERK

Evlek. Yara ya da çıban yangısı. Bir kabın, borunun içindeki tortu, pas. Tarla içindeki her bir bölüm (Erzincan Merkez).

MERE

Yeni dikilen ve henüz üzüm vermeyen bağ. Oyunda kale, sınır. İşlenmemiş, sürülmemiş sert toprak. Çayır, otlak. Fare. Köpeğin yaşı. Çivili köpek tasması. Arapça kökenli mer'a: mera; otlak.

MEMO

Mehmet adının halk dilinde bozulmuş biçimi.

MEVT

Ölüm.

MERA

Otlak.

MEZE

İçki içilirken yenilen yiyecek. Eğlence, alay.

MEVA

Sığınacak yer, yurt, mesken.

MENT

Su kanalı, su arkı. Bir oyun ve bu oyundaki sopa.

MEGA

Büyük. Aşırı derecede büyüme.

MERC

Bahis.

MENÇ

Körpe, taze : Hıyarı menç iken yiyesin. Koyun, keçi yavrusu. Kalça.

MEKS

Osmanlı İmparatorluğunun ilk dönemlerinde alınan bir tür gümrük vergisi.

MEŞK

Bir öğretmenin, aynısını yazmaları için öğrencilerine verdiği yazı örneği. Yazı ya da müzikte alışmak ve öğrenmek için yapılmış olan çalışma, el alıştırması. Yazı veya müzik dersi.

MERÇ

Bahis : Bu oda 6 m.dir, istersen sennen merce gireyh. Sulak, bataklık yer. Çayır.

MEST

Sarhoş. Üzerine mesh edilebilen, kısa konçlu, hafif ve yumuşak bir ayakkabı türü.

MEME

Yavrularını emzirmek için, memelilerin göğsünde türlü biçim ve sayıda bulunan, meme başı denilen çıkıntıları olan organ, bicik, emcek, emcik. Bazı araçların meme başına benzeyen bölümü. Ateşli silahların veya bazı patlayıcıların ateşlendiği çıkıntı. Vücudun herhangi bir yerinde oluşmuş küçük çıkıntı. Gemi çıpasında kolların birleştiği şişkin yer.

MESO

Dedikodu, asılsız laf. Aktif olmayan optik izomeri ifade etmede, inorganik asitlerin ara halini belirtmede, siklik organik bileşiklerin ara konumunda kullanılan orta veya iki olay arasında geçen (zaman), ara anlamında kullanılan bir ön ek.

MENİ

Erkeklerin cinsel organından salgılanan madde, er suyu, bel, atmık, dikel, sperm, sperma.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük