ME ile başlayan 16 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "me" olan, 16 harfli toplam 23 adet kelime bulunmaktadır. me ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu me ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde me olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

MERCİMEKLİYAĞMUR

Mercimek gibi taneli yağan yağmur.

MERKEZİLEŞTİRMEK

Otoriteyi ve işi bir merkezde toplamak.

MEHMETDEDEOBRUĞU

Çorum ilinde, Dodurga ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

MEDULLOEPİTELYOM

Nöroepitelyom.

METHEMOGLOBİNEMİ

Kanda methemoglobin bulunuşu.

MEKANİKLEŞTİRİCİ

Mekanikleştiricilik kuramını benimseyen.

METASTRONGİLOZİS

Geviş getiren hayvanlarda Metastrongyloidae'den kaynaklanan solunum sistemi strongilozisi.

METROPERİTONİTİS

Peritonitisle komplike olmuş döl yatağı yangısı.

MEŞELİTÜRKMENLER

Samsun ili, Boğazkaya bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

METASTRONGYLİDAE

Strongyloidea aile üstünde bulunan Metastrongylus cinsini içeren nematod ailesi.

METROLENFANGİTİS

Döl yatağı lenf damarlarının yangısı.

MENFAATPERESTLİK

Çıkarcılık.

METHEMOGLOBİNÜRİ

İdrarda methemoglobin bulunuşu.

MEİBOMİANADENOMU

Göz kapağı Meibomian bezi epitelinden köken alan iyicil tümör. Köpeklerde göz kapağı tümörlerinin yaklaşık yarısını oluşturur.

MENİNGOENSEFALİT

Beynin ve beyin zarlarının iltihaplanması.

METİLTESTOSTERON

Testosteron'un 17?-metil türevi.

METANDROSTENOLON

Alkil testosteron türevi anabolik etkili sentetik madde.

MEMNUNİYETSİZLİK

Memnun olmama durumu.

MENİNGOMİYELOSEL

Omurilik ve zarlarının bir kese içerisinde bulunması.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük