ME ile başlayan 15 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "me" olan, 15 harfli toplam 18 adet kelime bulunmaktadır. me ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu me ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde me olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

METİLMELAMİNLER

Alkilleyici ilaç gruplarından birisi.

MEŞRULAŞABİLMEK

Meşru duruma gelebilmek.

MEVHİBEİİLAHİYE

Tanrı vergisi.

MEZODERMİZASYON

İki ayrı embriyolojik kısmın örtücü epitel hücreleri yüzeyleri ve altındaki dokuyla birlikte birbirlerine dokundukları yerde kaynaşmaları. Ağız boşluğunun burun ve ağız boşluğuna dönüşmesinde prosessus palatiniler birbirleriyle kaynaşırlar.

MESOCESTOİDİDAE

Cyclophyllidea takımında Cestoda alt sınıfında bulunan, Mesocestoides cinsini içeren, etçil, kuş ve memelilerde parazitlenen orta boylu veya büyük sestod ailesi.

MEDENİLEŞTİRMEK

Uygarlaştırmak.

MERKEZLEŞTİRMEK

Merkez durumuna getirmek.

MEDENİYETSİZLİK

Medeniyetsiz olma durumu.

MERYEMANAKUŞAĞI

Gökkuşağı.

MERKEZİLEŞTİRME

Merkezileştirmek işi.

MERMERLEŞTİRMEK

Mermer durumuna getirmek.

MEGASPORANGİYUM

Makrosporangiyum.

METİLKLOROSİLAN

Silikon eldesinde kullanılan bir madde.

MEŞRUTİYETÇİLİK

Meşrutiyetçi olma durumu.

MERKEZİYETÇİLİK

Otoritenin ve işin tek bir merkezde toplanmasını amaçlayan görüş, merkeziyet, merkezcilik. Bu görüşe dayanan yönetim biçimi.

MESULİYETSİZLİK

Sorumsuzluk.

MELENDEREAYVASI

Bir okka ağırlığında bir çeşit ayva.

MERCİMEKÇÖMLEĞİ

Karnı dar, uzun bir çeşit avanos çömleği.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük