ME ile başlayan 14 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "me" olan, 14 harfli toplam 41 adet kelime bulunmaktadır. me ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu me ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde me olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

MENAFİİUMUMİYE

Kamu yararı.

MERDİVENKOVASI

Dönerek çıkılan merdivenlerde yukarıdan aşağıya bakıldığında ortada görülen boşluk.

MENEKŞESOFULAR

Edirne ili, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

MEGASPOROGENEZ

Megaspor ana hücresinin mayoz bölünmeler sonucu tetrat haploit megasporları oluşturması. Makrosporogenez. Megaspor ana hücresinin mayoz bölünmeler sonucu tetrat haploit megasporları oluşturması. Makrosporogenez, sporangiyum. Makrosporangiyum.

MERKEZKARAKALE

Kars şehrinde, merkez belediyesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.

MEŞRULAŞTIRMAK

Meşru duruma getirmek.

MERHAMETSİZLİK

Acımama durumu, katı yüreklilik, katı kalplilik, taş yüreklilik, taş kalplilik, kalpsizlik.

MERKEZLEŞTİRME

Merkezleştirmek işi.

MEVZİLENDİRMEK

Mevzilenme işini yaptırmak.

MEİSTERDÖNGÜSÜ

İnce bağırsak hücrelerinde zara bağlı bir enzim olan gama-glutamil transferazın ve hücre içindeki glutatyonun katıldığı imino asitler dışındaki bütün amino asitlerin taşınmasını sağlayan bir etkin taşıma sistemi, gama-glutamil döngüsü.

METİLAMFETAMİN

Alfa-uyarıcı ilaçlar grubunda amfetamin türevi ilaç.

METAPOPÜLASYON

Belirli bir ekosistemdeki konak türlerinin bireyleri içerisindeki paraziter türlerin infrapopülasyonlarının tamamını ifade eden terim.

METALYAPIBİLİM

Metallerin içyapılarını, gözetleç, x-ışınları ya da mekanik deneyler yoluyla inceleyen, araştıran metabilim kolu.

MEKANORESEPTÖR

Temas, basınç, yer çekimi gibi mekanik uyartılara duyarlı özel duygu alıcı.

MELEZLEŞTİRMEK

Melez duruma getirmek.

MEGAKARYOBLAST

Memelilerde kemik iliğinde trombosit olma yönünde uyarılan progenitör hücrelerin bölünüp çoğalması sonucu oluşan hücre.

MECALSİZLEŞMEK

Güçsüz, kuvvetsiz, dermansız, takatsiz bir duruma gelmek.

METALLOPROTEİN

Yapısında prostetik grup olarak bir veya birden fazla metali bulunduran proteinlerin genel adı.

MESOGASTROPODA

Hortumlu salyangozlar. Streptoneura alt sınıfında bulunan Hydrobiidae, Pilidae ve Pleuroceridae ailelerinde bulunan, trematodlara ara konaklık yapan deniz ve tatlı su salyangozu takımı.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük