ME ile başlayan 14 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "me" olan, 14 harfli toplam 41 adet kelime bulunmaktadır. me ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu me ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde me olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

MEŞAKKATSİZLİK

Meşakkatsiz olma durumu.

METALLOPROTEİN

Yapısında prostetik grup olarak bir veya birden fazla metali bulunduran proteinlerin genel adı.

MEGAKARYOBLAST

Memelilerde kemik iliğinde trombosit olma yönünde uyarılan progenitör hücrelerin bölünüp çoğalması sonucu oluşan hücre.

METAPROTEİNLER

İnfraproteinler proteinlerin su ile parçalanmala ürünleri.

MELANEFİDROZİS

Siyah ter çıkarma.

MEYMENETSİZLİK

Uğursuzluk.

MEDENİYETÇİLİK

Medeniyet yanlısı olma durumu.

MEKANORESEPTÖR

Temas, basınç, yer çekimi gibi mekanik uyartılara duyarlı özel duygu alıcı.

MESULİYETSİZCE

Mesuliyetsiz bir biçimde.

MERHAMETSİZLİK

Acımama durumu, katı yüreklilik, katı kalplilik, taş yüreklilik, taş kalplilik, kalpsizlik.

METAPOPÜLASYON

Belirli bir ekosistemdeki konak türlerinin bireyleri içerisindeki paraziter türlerin infrapopülasyonlarının tamamını ifade eden terim.

MEDULLOBLASTOM

Beyinciğin granüler tabakasının primitif hücrelerinden köken alan, hızlı gelişen, kötücül, havuç görünümündeki tümör hücreleriyle belirgin, buzağı ve köpek eniklerinde görülen nöroektodermal tümör, beyincik nöroblastomu.

METİLSALİSİLAT

İrrite edici olmayan ve deriye sürülerek kullanılan salisilik asit türevi ilaç.

METAKRİPTOZOİT

Kriptozoitten gelişen merezoit.

MEROANENSEFALİ

Beynin bir bölümünün doğuştan yokluğu.

MEGASPOROGENEZ

Megaspor ana hücresinin mayoz bölünmeler sonucu tetrat haploit megasporları oluşturması. Makrosporogenez. Megaspor ana hücresinin mayoz bölünmeler sonucu tetrat haploit megasporları oluşturması. Makrosporogenez, sporangiyum. Makrosporangiyum.

MEŞRULAŞABİLME

Meşrulaşabilmek işi.

METAFİZİKÇİLİK

Metafizikçinin işi veya mesleği.

METASTRONGYLUS

Metastrongylidae ailesinde bulunan, domuzlarda verminöz bronşite neden olabilen nematod cinsi.

METİLAMFETAMİN

Alfa-uyarıcı ilaçlar grubunda amfetamin türevi ilaç.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük