ME ile başlayan 14 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "me" olan, 14 harfli toplam 41 adet kelime bulunmaktadır. me ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu me ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde me olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

METALLOPROTEİN

Yapısında prostetik grup olarak bir veya birden fazla metali bulunduran proteinlerin genel adı.

MENAFİİUMUMİYE

Kamu yararı.

MEYVELENDİRMEK

Meyvelenme işini yaptırmak.

MERKEZKARAKALE

Kars şehrinde, merkez belediyesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.

MEŞRULAŞTIRMAK

Meşru duruma getirmek.

METİLSALİSİLAT

İrrite edici olmayan ve deriye sürülerek kullanılan salisilik asit türevi ilaç.

MEDİYASTİNİTİS

Mediyastinum yangısı.

MERDİVENKOVASI

Dönerek çıkılan merdivenlerde yukarıdan aşağıya bakıldığında ortada görülen boşluk.

METAPROTEİNLER

İnfraproteinler proteinlerin su ile parçalanmala ürünleri.

MECALSİZLEŞMEK

Güçsüz, kuvvetsiz, dermansız, takatsiz bir duruma gelmek.

MEMLEKETSİZLİK

Memleketsiz olma durumu.

METİLAMFETAMİN

Alfa-uyarıcı ilaçlar grubunda amfetamin türevi ilaç.

METAKRİPTOZOİT

Kriptozoitten gelişen merezoit.

MEROANENSEFALİ

Beynin bir bölümünün doğuştan yokluğu.

METAKLORTİAZİD

Tiyazit grubu işetici bir ilaç.

MERCİMEKGÖBEĞİ

Dışbükey.

MEGAKARYOBLAST

Memelilerde kemik iliğinde trombosit olma yönünde uyarılan progenitör hücrelerin bölünüp çoğalması sonucu oluşan hücre.

MEŞRULAŞABİLME

Meşrulaşabilmek işi.

MEYMENETSİZLİK

Uğursuzluk.

METAPOPÜLASYON

Belirli bir ekosistemdeki konak türlerinin bireyleri içerisindeki paraziter türlerin infrapopülasyonlarının tamamını ifade eden terim.