ME ile başlayan 14 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "me" olan, 14 harfli toplam 41 adet kelime bulunmaktadır. me ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu me ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde me olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

MEDULLOBLASTOM

Beyinciğin granüler tabakasının primitif hücrelerinden köken alan, hızlı gelişen, kötücül, havuç görünümündeki tümör hücreleriyle belirgin, buzağı ve köpek eniklerinde görülen nöroektodermal tümör, beyincik nöroblastomu.

MEGASPOROGENEZ

Megaspor ana hücresinin mayoz bölünmeler sonucu tetrat haploit megasporları oluşturması. Makrosporogenez. Megaspor ana hücresinin mayoz bölünmeler sonucu tetrat haploit megasporları oluşturması. Makrosporogenez, sporangiyum. Makrosporangiyum.

MERKEZLEŞTİRME

Merkezleştirmek işi.

METALLOPROTEİN

Yapısında prostetik grup olarak bir veya birden fazla metali bulunduran proteinlerin genel adı.

MEİSTERDÖNGÜSÜ

İnce bağırsak hücrelerinde zara bağlı bir enzim olan gama-glutamil transferazın ve hücre içindeki glutatyonun katıldığı imino asitler dışındaki bütün amino asitlerin taşınmasını sağlayan bir etkin taşıma sistemi, gama-glutamil döngüsü.

MERMERLEŞTİRME

Mermerleştirmek işi.

MELANEFİDROZİS

Siyah ter çıkarma.

MEMLEKETSİZLİK

Memleketsiz olma durumu.

MESULİYETSİZCE

Mesuliyetsiz bir biçimde.

MEGAKARYOBLAST

Memelilerde kemik iliğinde trombosit olma yönünde uyarılan progenitör hücrelerin bölünüp çoğalması sonucu oluşan hücre.

MEKANORESEPTÖR

Temas, basınç, yer çekimi gibi mekanik uyartılara duyarlı özel duygu alıcı.

METALYAPIBİLİM

Metallerin içyapılarını, gözetleç, x-ışınları ya da mekanik deneyler yoluyla inceleyen, araştıran metabilim kolu.

MENEKŞESOFULAR

Edirne ili, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

MENAFİİUMUMİYE

Kamu yararı.

MEDENİYETÇİLİK

Medeniyet yanlısı olma durumu.

MEŞAKKATSİZLİK

Meşakkatsiz olma durumu.

MEROANENSEFALİ

Beynin bir bölümünün doğuştan yokluğu.

METASTRONGYLUS

Metastrongylidae ailesinde bulunan, domuzlarda verminöz bronşite neden olabilen nematod cinsi.

MESOGASTROPODA

Hortumlu salyangozlar. Streptoneura alt sınıfında bulunan Hydrobiidae, Pilidae ve Pleuroceridae ailelerinde bulunan, trematodlara ara konaklık yapan deniz ve tatlı su salyangozu takımı.

METAKRİPTOZOİT

Kriptozoitten gelişen merezoit.