ME ile başlayan 13 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "me" olan, 13 harfli toplam 56 adet kelime bulunmaktadır. me ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu me ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde me olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

MENEVİŞLENMEK

Bir yüzeyde renk dalgalanmaları oluşmak, harelenmek.

METELİKKAĞIDI

Nüfus cüzdanı.

MERKEZYENİKÖY

Sivas ili, Yıldızeli belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

MENİNGOMALASİ

Beyin zarlarının yumuşaması.

MESOCESTOİDES

Mesocestoididae ailesinde bulunan, larvaları genellikle kedi, köpek, fare, yılan ve diğer omurgalıların periton ve vücut boşluklarında bulunan, erişkinleri insan, kedi, köpek, rakun ve et yiyen kanatlıların bağırsaklarında parazitlenen sestod cinsi.

MEMNUNİYETSİZ

Memnun olmayan.

METMİYOGLOBİN

Miyoglobine bağlı olan demirin oksijen bağlama yeteneği olmayan durumu.

MENGENSOFULAR

Sivas şehri, Şarkışla ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

MEDYUNUŞÜKRAN

Teşekkür borçlu.

METANEFRİDYUM

Söloma açılan boşaltım tüpçükleri. Sölom boşluğuna açılan boşaltım tüpçükleri.

MEZOTENDİNEUM

Kirişleri saran vagina synovialis tendinis'in, kirişe aynı zamanda damarları ve sinirleri götüren asıcı bağı.

MENFAATPEREST

Çıkarcı.

MENFAATPERVER

Çıkarcı.

MEGAGAMETOFİT

Heterosporlu bitkilerde megaspordan gelişen dişi gametofit.

MERKEZİLEŞMEK

Merkez durumuna gelmek.

MEZİYETSİZLİK

Meziyetsiz olma durumu.

MEZONEFRİDYUM

Bazı omurgasızlarda mezodermden gelişmiş boşaltım organı. Bazı omurgasızlarda mezodermden gelişen boşaltım organı.

MENENDİARMUDU

Yazın yetişen yeşil renkli, olgunlaştıkça sararan bir çeşit armut.

METALBİLİMSEL

Metalbilime özgü olan.

METOKSİFLURAN

Veteriner hekimlikte evcil hayvanların genel anestezisi amacıyla kullanılan ve 2, 2-dikloro-1, 1-difloroetil metil eter yapısında, anesteziye giriş ve çıkış süresi oldukça uzun olan uçucu genel anestezik bir madde.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük