ME ile başlayan 13 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "me" olan, 13 harfli toplam 56 adet kelime bulunmaktadır. me ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu me ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde me olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

METANETSİZLİK

Dayanıksızlık.

MEFRUŞATÇILIK

Mefruşatçının işi.

MERAKLANDIRMA

Meraklandırmak işi.

MEŞRULAŞTIRMA

Meşrulaştırmak işi.

MECİDİYEKAVAK

Çorum ili, merkez ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

METOKSİFLURAN

Veteriner hekimlikte evcil hayvanların genel anestezisi amacıyla kullanılan ve 2, 2-dikloro-1, 1-difloroetil metil eter yapısında, anesteziye giriş ve çıkış süresi oldukça uzun olan uçucu genel anestezik bir madde.

MEİBOMBEZLERİ

Glandula tarsales.

MERHAMETSİZCE

Merhamet etmeksizin, merhametsiz bir biçimde, acımadan, merhametsizcesine, kalpsizce.

METANEFRİDYUM

Söloma açılan boşaltım tüpçükleri. Sölom boşluğuna açılan boşaltım tüpçükleri.

MECALSİZLEŞME

Mecalsizleşmek durumu.

METHEMOGLOBİN

Hemoglobin ve oksijenin kandaki oksitleme ajanları etkisiyle elde edilen bileşiği olup oksihemoglobinden daha dayanıklıdır. Hemoglobinle aynı bileşimde olan oksihemoglobinden türeyen bir ürün oksijen, oksihemoglobine göre daha sağlam bağlanmıştır. Fe3+ içerir. Sülfanamit, anilin, nitrit ve benzerleri çeşitli oksitleyici maddelerin hemoglobin molekülündeki ferro demirin, ferri demire oksidsyonu sonucu meydana gelen ve oksijenle kararlı bir bileşik yapan koyu renkli bileşik, ferrihemoglobin. Anemik hipoksi ve siyanoza neden olur.

MENYANTHACEAE

Bataklık tırfılları.

MECİSTOCİRRUS

Trichostrongylidae ailesinde bulunan nematod cinsi.

MEDYUNUŞÜKRAN

Teşekkür borçlu.

MERKELHÜCRESİ

Epidermiste ve ağız mukozasında bazal tabakada ve sinir sonlanmalarının yakınında yer alan basınç almacı olarak görev yapan nöroendokrin hücre, Merkel diski.

METELİKKAĞIDI

Nüfus cüzdanı.

MEDARIİFTİHAR

Övünülen, onur duyulan, iftihar edilen şey veya kimse.

MEGALOSİTOZİS

Hücre sitoplazmasının ve çekirdeğinin aşırı derecede büyümesi. Alkilleyici maddelerin etkisi sonucu, mitoz bölünmenin baskılanmasına karşın protein sentezinin devam etmesi nedeniyle karaciğer, böbrek ve akciğer dokularında biçimlenir ve dejeneratif bir değişim değildir. Makrositemi.

METAKROMATİZM

Bir dokunun çeşitli ögelerinin aynı boyayla değişik renklerde boyanma niteliği göstermesi, metakromazi. Metakromazi.

MEMECİNGILİĞİ

Yağsız, şekersiz, susamsız çocuklar için yapılan gevrek, bir çeşit simit.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük