ME ile başlayan 11 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "me" olan, 11 harfli toplam 128 adet kelime bulunmaktadır. me ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu me ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde me olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

MENEVİŞLEME

Menevişlemek işi.

MERMİTHİDAE

Mermithoidea üst ailesinde bulunan nematod ailesi.

MEHELSİZLİK

Uygunsuzluk, saygısızlık.

MERMERCİLİK

Cilalı yüzeyler elde etmek için sert taşları işleme sanayisi. Mermer işleme sanatı.

MEZOPELAJİK

Okyanusların 200-1000 m arasındaki bölümü.

MERAKSIZLIK

Meraksız olma durumu.

MERAHLANMAK

Endişe etmek.

MERKEZCİLİK

Merkeziyetçilik.

MENGİLLEMEK

Koyun, keçi ve benzerleri hayvanların kulaklarını kesmek.

METODOLOJİK

Yöntem bilimsel.

MELEZLENMEK

Melezleme işi yapılmak.

METROSİTLER

Sarcocystis türlerinin doku kistleri içerisinde bulunan ovoit evreler. Bunlar tamamıyla genç kistlere dolduklarında erişkinlerin çevresinde bulunurlar. Herhangi bir durumda endodiyogeniyle iki kız hücre oluşur, ana hücreler.

MELENEMEZİS

Siyah kusmuk.

METANDRİYOL

Androstenodion türevi anabolik etkili steroit.

MEROPELAJİK

Hemipelajik.

METAMORFİZM

Başkalaşım.

METOTSUZLUK

Yöntemsizlik.

MECALSİZLİK

Argınlık, dermansızlık, takatsizlik.

MEVZİLENMEK

Mevziye yerleşmek, mevziye girmek.

MECBURCULUK

Mecburcunun durumu.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük