ME ile başlayan 10 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "me" olan, 10 harfli toplam 201 adet kelime bulunmaktadır. me ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu me ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde me olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

MERSİNDERE

Manisa şehri, Salihli belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

MEDRESEKÖY

Siirt kenti, Doğanca bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

METASESTOT

Sestotlarda onkosferin metamorfozundan sonra görülen larval evresi.

MEHİRSEMEK

Değer vermek, önem vermek, önemli saymak.

METAMERİZM

Aynı moleküler formüle sahip fakat molekül içindeki gruplar farklı dizildiğinden moleküllerin farklı fiziksel özellikler göstermeleri, izomerizm. Eklem bacaklılarda vücudun antero-posteriyör ekseni boyunca biri birini izleyen segmentlere ayrılması.

MESNEVİHAN

Mesnevi okuyana verilen ad.

MERKEZİYET

Merkeziyetçilik.

MERDİKIPTİ

Kıpti halkından olan kimse.

MERTİYOLAT

Antiseptik ve dezenfektan etkili bir organik cıva bileşiği, timerosal sodyum.

MEHMETAKİF

Ordu şehrinde, Fatsa ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

MENTEŞELER

Aydın ili, Köşk ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

MEĞİLLEMEK

Toprağı çapa ile kabartmak, otlarını temizlemek.

MEYDANBAŞI

Acemi ocağında, erlere verilen cezaların uygulanması işini yürütmekle görevli subayın sanı.

METALENZİM

Metal (iyon) taşıyan enzim.

MERDİVENCİ

Yapılardaki merdivenleri yapan kimse.

MEPİVAKAİN

Yerel anestezik olarak kullanılan amid yapılı bir ilaç, karbokain.

MEGAREKTUM

Rektum genişlemesi.

METASERKER

Birçok digenetik trematodun yaşam döngüsünde görülen serker ve erişkin arasındaki kistlenmiş evre. Birçok digenetik trematodun yaşam siklusunda görülen serker ve erişkin arasındaki kistlenmiş evre.

MEDEYHLİYH

'Nahır' in eşanlamlısı.

MERESLEMEK

Bağlamak (köpek ve benzerleri hayvanları). Solmak (meyve yaprağı).

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük