MEŞRUTİYETÇİLİK Nedir?

MEŞRUTİYETÇİLİK kelimesi ilk harfi M ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında m sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi m , ikinci harfi e , üçüncü harfi ş , dördüncü harfi r , beşinci harfi u , altıncı harfi t , yedinci harfi i , sekizinci harfi y , dokuzuncu harfi e , onuncu harfi t , onbirinci harfi ç , onikinci harfi i , onüçüncü harfi l , ondördüncü harfi i , onbeşinci harfi k şeklindedir. Başı m sonu k olan 15 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

MEŞRUTİYETÇİLİK anlamı

Meşrutiyetçi olma durumu.

MEŞRUTİYETÇİLİK hakkında bilgiler

MEŞRUTİYETÇİLİK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük