MEŞRULAŞTIRMAK Nedir?

MEŞRULAŞTIRMAK kelimesi ilk harfi M ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında m sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi m , ikinci harfi e , üçüncü harfi ş , dördüncü harfi r , beşinci harfi u , altıncı harfi l , yedinci harfi a , sekizinci harfi ş , dokuzuncu harfi t , onuncu harfi ı , onbirinci harfi r , onikinci harfi m , onüçüncü harfi a , ondördüncü harfi k şeklindedir. Başı m sonu k olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

MEŞRULAŞTIRMAK anlamı

Meşru duruma getirmek.

MEŞRULAŞTIRMAK hakkında bilgiler

MEŞRULAŞTIRMAK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük