MEŞRULAŞABİLME Nedir?

MEŞRULAŞABİLME kelimesi ilk harfi M ve son harfi E olan bir kelimedir. Başında m sonunda e olan kelimenin birinci baş harfi m , ikinci harfi e , üçüncü harfi ş , dördüncü harfi r , beşinci harfi u , altıncı harfi l , yedinci harfi a , sekizinci harfi ş , dokuzuncu harfi a , onuncu harfi b , onbirinci harfi i , onikinci harfi l , onüçüncü harfi m , ondördüncü harfi e şeklindedir. Başı m sonu e olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

MEŞRULAŞABİLME anlamı

Meşrulaşabilmek işi.

MEŞRULAŞABİLME hakkında bilgiler

MEŞRULAŞABİLME ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük